Územní plán

Změna č.1 územního plánu Rusín

Text_RUSIN_UZ_UP_po_zmene-c1_2022-03

Text_UZUP_RUSIN_PO_ZMENE_C_1

RUSIN_II-B_SIRSI-UZUP

RUSIN_II-A_KOOR-UZUP

RUSIN_I-C_VPS-UZUP

RUSIN_I-B-1_KTI-UZUP

RUSIN_I-B_HLV-UZUP

RUSIN_I-A_ZCU-UZUP

UP_Rusin_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU_2022

 

Územní plán Rusín – Změna č.1

Územní plán Rusín – Změna č.1 – návrh pro veřejné projednání

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Rusín v uplynulém období 2016-2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rusín v uplynulém období (2016-2019)

Oznámení řízení o Územním plánu Rusín

Veřejná vyhláška

 

Návrh opatření obecné povahy :

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Rusín

Územní plán Rusín – výrok

Územní plán Rusín – odůvodnění

 

Grafická část územního plánu :

I a. Výkres základního členění území

I a. Výkres základního členění území – legenda

I b. Hlavní výkres

I b. Hlavní výkres – legenda

I b.1 Koncepce technické infrastruktury

I b.1 Koncepce technické infrastruktury – legenda

I c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

I c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací- legenda

 

Grafická část odůvodnění  územního plánu :

II a. Koordinační výkres – urbanistická koncepce, doprava

II a. Koordinační výkres – urbanistická koncepce, doprava – legenda

UP_Rusin_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU_2022

II c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – legenda

Skip to content