Žádost o poskytnutí informací

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

  • vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, tzn. že nás můžete požádat
  • abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaj v případě kladné odpovědi, nás můžete požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů, případně vyžádat si kopii zpracovávaných informací.
  • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

Na obec je možné se k uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů obracet emailem podatelna@obecrusin.cz, datovou schránkou ID datové schránky: yq3ar3v  nebo můžete zvolit způsob osobní návštěvy obecního úřadu. Máme, ale za povinnost vás informovat, že svou totožnost musíte doložit, a proto Vás může pověřený pracovník vyzvat k předložení dokladu, který jednoznačně potvrdí vaší identitu (například OP, pas)

Taktéž můžete využít následující formulář žádosti

Váš e-mail (vyžadováno)

*Vaše data jsou používána pouze pro navázání komunikace. Osobní data z formuláře neukladáme, ale můžete požádat o smazání e-mailových zpráv.

Skip to content