Hrozová

Obec Hrozová leží v jižní části osoblažského výběžku nedaleko státní hranice s Polskem. Z Krnova je to asi 30 km přes Město Albrechtice a Slezské Rudoltice. Dnes je částí obce Rusín.První písemná zpráva o existenci Hrozové je z roku 1309, oslaví tedy 700 let svého trvání. Počáteční osídlení bylo  slovanské, jak svědčí názvy obce v nejstarších písemných pramenech. Původní slovanské osídlení bylo postupně nahrazeno německým živlem, německý název obce je Grosse. Vesnice byla v majetku olomouckého biskupa a s obdobnými majetky patřila do tzv. „moravských enkláv“ ve Slezsku. Biskup udílí pak tyto majetky v léno různým šlechtickým rodům. Rodu Fulštejnů patří Hrozová až do roku 1566, potom se v držení obce střídají Sedlničtí z Choltic, Trachové z Březí, Lvi z Rožmitálu a posledními jsou Pinové z Friedenthalu. Friedenthalové nechali ve vsi v roce 1871 zbořit zchátralý zámek stojící na místě původní tvrze, o které je zmínka z roku 1642, kdy byla vypálena Švédy. Bohužel se nezachoval ani „zámeček ve švýcarském stylu“, postavený na místě zbořeného zámku, protože byl zlikvidován v 70. letech minulého století.

Kostel je dnes hlavní pamětihodností vesnice. Je zasvěcen sv. Michaelu Archandělovi a je uváděn již v roce 1309, stejně jako vesnice. Areál farního kostela včetně ohradní zdi kolem přilehlého hřbitova je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek okresu Bruntál.

Jádro kostela je raně gotická stavba z poslední čtvrtiny 13.století, která byla během let několikrát přestavována a upravována. V 15. století byla přistavěna sakristie a v 19. století nad ní oratoř. V roce 1758 byla upravena gotická okna na barokní. V 19. století byla provedena výměna krovu, zaklenutí lodě, přistavěna jižní vstupní předsíň, rekonstruovaná čtyřboká věž do dnešní podoby, přistavěno schodiště na novou kruchtu, vydlážděna podlaha mramorem. V 90. letech minulého století byla nahrazena břidlicová střecha plechovou (snad jen provizorní) a v roce 2004 opravena kamenná zeď kolem hřbitova.

V interiéru je neorománský hlavní oltář z roku 1891 zhotovený podle skic opavského umělce Paula Assmanna, který se podílel i na výzdobě kazatelny s neorománským sloupkem a snad i na freskách na klenbě (bohužel přemalovaných). Oltářní plátno s obrazem sv. archanděla Michaela je z roku 1851 od A.Sperlicha. Kruchta je dřevěná na pseudorománských sloupcích z roku 1893. Obraz sv.Václava na koni z roku 1938 je přivezený novými osadníky z Volyně po 2. světové válce. Varhany z roku 1893 jsou od firmy Rieger z Krnova, kostel však měl varhany patrně již v roce 1672. Ve věži jsou 2 zvony, menší od firmy Hiller z Brna z roku 1920, větší od firmy Herold z Chomutova z roku 1923. Věžní hodiny z roku 1926 od firmy Beitel z Moravského Berouna se dokonce po létech podařilo uvést do chodu.

Další pamětihodností vesnice je dřevěná socha P. Marie (Hrozovská madona). Je datována kolem roku 1500 a je dnes vystavena ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

Velkým milníkem v dějinách obce byl rok 1945. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto a noví osídlenci hospodaří na přidělené půdě. Z počátku samostatně, pak na dva pokusy v JZD, nakonec však byly polnosti převedeny do státních statků. Vesnice se postupně vylidňuje, protože je nedostatek pracovních míst a teprve až po roce 1990 se do ní zase vrací život. Občanské sdružení „Královský stolec“ obnovuje některé tradice, usiluje o oživení regionální historie, organizuje kulturní a společenské akce, opravy drobných sakrálních a světských staveb, pořádá každoročně již tradiční „Setkání Hrozováků“.

Kostel
Kostel v Hrozové / foto a text Bohuslav Fajkus

Zajímavé dokumenty

Zpravodaj Hrozova (pdf)

Dokument ke stažení PDF

Dokument ke stažení PDF

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Nezbytné

Tyto cookies jsou důležité pro správnou funkčnost webových stránek a musí být sledovány. Více informací o souborech cookie..

wordpress_*, gdpr*, a11y-*

Měření

Cookies, které se používají ke sledování interakce uživatelů a zjišťování možných problémů. Pomáhají nám zlepšovat naše služby poskytnutím analytických údajů o tom, jak uživatelé využívají tuto stránku. Více informací o souborech cookie..

_gat, _ga, _gid

Skip to content