Projekty a dotace

IROP CZ RO B C RGB

Název projektu: Energeticky úsporná opatření bytového domu č.p. 68 v Rusíně
 
Projektem dojde k realizaci zateplení pláště objektu, výměně stávajícího zdroje tepla a ohřevu vody. Tím dojde ke snížení energetické náročnosti bytového domu. To mimo jiné znamená snížení dodávané energie a synergickým efektem je také zvyšování životní úrovně domácností. Úspěšná realizace projektu bude inspirací žadatele při řešení obdobných témat v území obce.
 
Cílem projektu je:
– snížení energetické náročnosti budovy,
– zvýšení komfortu bydlení,
– snížení nákladů na bydlení,
– zlepšení životního prostředí snížením škodlivých emisí zejména pak
Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU ve výši 1 362 561,48 Kč z celkových uznatelných nákladů 3 244 194,00 Kč

Skip to content