Projekty a dotace

           

Rusín – obnova veřejné zeleně

Tento projekt je zaměřen na vybudování a obnovu ploch sídelní zeleně, a to formou výsadby několika druhů dřevin, trvalkových záhonů a založení trávníků. Tato výsadba tak povede k posílení biodiverzity, přirozené funkcí krajiny v urbanizovaném území a ekologické stabilitě, což je hlavním cílem realizace projektu.

Realizací projektu tak dojde k výsadbě cca 1070 ks rostlin, čímž dojde k posílení rozmanitosti druhů rostlin na dotčených pozemcích v obci. Zároveň taktéž dojde k odstranění cca 46 ks již nevhodných uschlých dřevin a jejich náhradou za nové dojde ke zvýšení bezpečnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Revitalizace veřejného prostranství před OÚ

Záměrem výše jmenovaného projektu bylo vytvoření veřejně přístupného místa k sloužícího  ke komunitnímu setkávání občanů v obci Rusín a jeho přilehlých částí Hrozová a Matějovice. Vytvořené posezení navazuje na venkovní posezení místního hostince, který provozuje OÚ Rusín, kde se konají kulturní akce pořádané místními spolky (Obec Rusín, TJ Rusín, Královský stolec).

Revitalizací prostoru došlo k celkové modernizaci a zpříjemnění posezení, které mělo za cíl přivést do obce turisty nejen z ČR , ale i z Polska, kteří navštěvují místní zajímavosti např. (kostel Michaela Archanděla v Hrozové, kaple navštívení panny Marie v Rusíně, Matějovickou jeskyni) nebo sportovce využívající cyklostezky Osoblažska a zajistit jim zázemí pro občerstvení a odpočinek.

Projekt byl realizován za podpory Moravskoslezského kraje ve výši 324.000,- Kč.

Realizace projektu: květen – červenec 2020

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Energeticky úsporná opatření bytového domu č.p. 68 v Rusíně
 IROP CZ RO B C RGB
Projektem dojde k realizaci zateplení pláště objektu, výměně stávajícího zdroje tepla a ohřevu vody. Tím dojde ke snížení energetické náročnosti bytového domu. To mimo jiné znamená snížení dodávané energie a synergickým efektem je také zvyšování životní úrovně domácností. Úspěšná realizace projektu bude inspirací žadatele při řešení obdobných témat v území obce.
 
Cílem projektu je:
– snížení energetické náročnosti budovy,
– zvýšení komfortu bydlení,
– snížení nákladů na bydlení,
– zlepšení životního prostředí snížením škodlivých emisí zejména pak
Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU ve výši 1 362 561,48 Kč z celkových uznatelných nákladů 3 244 194,00 Kč

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Nezbytné

Tyto cookies jsou důležité pro správnou funkčnost webových stránek a musí být sledovány. Více informací o souborech cookie..

wordpress_*, gdpr*, a11y-*

Měření

Cookies, které se používají ke sledování interakce uživatelů a zjišťování možných problémů. Pomáhají nám zlepšovat naše služby poskytnutím analytických údajů o tom, jak uživatelé využívají tuto stránku. Více informací o souborech cookie..

_gat, _ga, _gid

Skip to content