Vyhlášky a důležité zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Rusín, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Rusín 1.7.2024
Obecně závazná vyhláška – poplatky odpady Rusín na rok 2024 1.1.2024
OZV o místním poplatku ze psů 1.1.2024
OZV kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rusín 1.1.2024
OZV kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Rusín 1.1.2024
Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK 17.8.2022
OZV 1/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV 2/2020 – poplatky odpady 1.1.2021
OZV 1/2020 – zrušovací pro OZV 1/2008
OZV 3/2019 – poplatky veřejné prostranství 1.1.2020
OZV 1/2019 – poplatky odpady 1.1.2020
Řád veřejného pohřebiště obce Rusín 1.4.2019
OZV 1/2018 – poplatky za odpady 1.1.2019
OZV 1/2017 místní poplatky 1.1.2018
OZV 1/2016 místní poplatky 1.1.2017
OZV 3/2015 třídění odpadů 1.1.2016
OZV 2/2015 místní poplatky 1.1.2016
OZV 1/2015 místní poplatky 1.2.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích 28.11.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích 3.6.2011
Obecně závazná přihláška obce Rusín č.1 / 2010 – kterou se stanovuje pravidla pro spalování rostlinných materiálů v obci Rusín. 15.7.2010
Obecně závazná vyhláška obce Rusín č.4 / 2008 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rusín a místních částech Hrozová a Matějovice

Mapa

14.11.2008
Obecně závazná vyhláška obce Rusín č.3 / 2008 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadu 1.1.2009
Obecně závazná vyhláška č.2/2008 , kterou se zrušuje obecně závaná vyhláška č.7/1999 o chovu psů 13.5.2008
Obecně závazná vyhláška obce Rusín č.1/2008 – kumunální odpady 13.5.2008
Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva 1.3. 2008
Dodatek k Obecně závazné vyhlášce obce Rusín č.3 / 2003 5.3. 2008
Směrnice k řídící kontrole 2.1. 2007
Směrnice o cestovních náhradách 1.10.2006
Obecně závazná vyhláška obce Rusín č.1/04 o místních poplatcích 15.10.2004
Obecně závazná vyhláška č. 4/97 – Regulativy územního rozvoje obce Rusín 1.8.1998

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech – dokument
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Nezbytné

Tyto cookies jsou důležité pro správnou funkčnost webových stránek a musí být sledovány. Více informací o souborech cookie..

wordpress_*, gdpr*, a11y-*

Měření

Cookies, které se používají ke sledování interakce uživatelů a zjišťování možných problémů. Pomáhají nám zlepšovat naše služby poskytnutím analytických údajů o tom, jak uživatelé využívají tuto stránku. Více informací o souborech cookie..

_gat, _ga, _gid

Skip to content