Královský stolec

Občanské sdružení v Hrozové

Občanské sdružení založily v roce 2004 čtyři ženy – Mgr. Ludmila Čajanová, Dagmar Návratová, Marie Šteflová a Kamila Šteflová. Daly mu zcela zvláštní, nevšední, název Královský stolec. V současné době má sdružení 40 členů, předsedkyní je Dagmar Návratová.

Za cíl si sdružení stanovilo podnítit občany k aktivitám na zkrášlení svého domova, informovat je o historii vesnic na Osoblažsku, oživit zapomenuté tradice a iniciovat opravy drobných sakrálních a světských památek.

Postupně se podařilo opravit kapličku na horním konci vesnice, varhany v kostele sv. archanděla Michaela, věžní hodiny a obnovit dřevěné i kamenné kříže. Sdružení se také podílelo na úpravách vesnického prostředí a na zřízení informační skřínky. Organizuje různé společenské akce, mezi nimiž vyniká oblíbené každoroční Setkání Hrozováků, které se v letošním roce už konalo podesáté. Pořádá koncerty v hrozovském kostele, spolupracuje na přípravě rusínské srpnové pouti, zajišťuje výlety, výstavy a soutěže pro místní děti.

Sdružení výrazně přispělo k „návratu“ zapomenuté tradice paličkování krajek. Pomohl k tomu kontakt se spolkem žen pro paličkování osoblažské krajky v německém Ansbachu a také spolupráce s Textilní školou v Krnově. Pro místní zájemkyně byly pořádány v několika obcích kurzy paličkování a některé jejich výrobky jsou vystaveny na zámku ve Slezských Rudolticích.

Úspěchem sdružení byla v roce 2005 spolupráce na projektu Výsadba stromových alejí podél cykloturistické trasy Pelhřimovy–Hrozová. V roce 2006 se podílelo na přípravě výstavy fotografií Z domova domů v krnovské synagoze ve spolupráci s Maticí slezskou a Klubem českých turistů. V roce 2007 vydalo CD Varhany z Osoblažska, na němž na varhany hrají Petr Škarohlíd a Eduard Müller, zpívají Veronika Glötzerová a Józef Ganczarski, který se zároveň doprovází na varhany. V roce 2008 Historická sekce vypátrala sochu hrozovské madony ve Slezském zemském muzeu v Opavě, kam byla v roce 1950 převezena ze svého původního umístění v horní hrozovské kapli. V témže roce byly postaveny z iniciativy sdružení 2 nové dřevěné kříže: jeden na půli cesty do Slezských Rudoltic a druhý vedle vchodu do hrozovského hřbitova.

V roce 2009 bylo hlavní náplní sdružení příprava oslav 700 let první písemné zmínky o Hrozové. K této události byla vytištěna skládanka o historii obce a vyhotovena dřevěná socha nové madony, avšak ztvárněná v jiném pojetí, než ta původní (fotografie staré a nové madony jsou přiloženy). Rovněž byl opraven kamenný kříž u vjezdu do vesnice, postavený v roce 1929. Jeho nového vysvěcení se zúčastnili i mezinárodní hosté.

Sdružení se zapojuje do projektu Ovoce k lidem, lidé do sadů. K tradičním akcím, které sdružení pořádá samo nebo na nichž spolupracuje, patří březnové Dračky bez peří pro ženy, „smažení vajíček“ v čase svatodušních svátků, prosincová mikulášská nadílka pro děti, koncerty Jistebnické třináctky v kostele nebo Pod hrozovskou lípou.

Zpracoval: Bohuslav Fajkus, 2011

Něco z historie Královského stolce

10 let Královského stolce

Antické mince – Hrozová

 

 

 

Skip to content