Povinné informace

Informace  zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím www.obecrusin.cz

4.3. Úřední hodiny

1. Název Obec Rusín
2. Důvod a způsob založení Obec Rusín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších  předpisů dnem voleb  do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává  svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Samospráva:

Zastupitelstvo – 5 členů

Státní správa:

Radek Bezděčík – starosta, Karína Ščibravá – místostarostka, Ilona Konvičková – účetní

4. Kontaktní informace Obec Rusín

Rusín 53, Osoblaha 79399

Kancelář účetní: 554656049
Kancelář starosty: 554656028
Fax: 554656028
E-mail: ucetni@obecrusin.cz, starosta@obecrusin.cz(starosta)
Web: www.obecrusin.cz
4.1. Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Rusín, Rusín 53, Osoblaha 793 99
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Rusín, Rusín 53, Osoblaha 793 99
Pondělí  7.00 – 17.00 h

Středa    7.00 – 17.00 h

4.4. Telefoní čísla Kancelář účetní : 554656049, Kancelář starosty: 554656028, Fax: 554656028
4.5. Čísla faxu Fax: 554656028
4.6. Adresa webové stránky www.obecrusin.cz
4.7. Adresa elektronické podatelny podatelna@obecrusin.cz
5. Bankovní spojení 1848156349/0800
6. IČ 00296309
7. DIČ CZ00296309
8. Dokumeny
8.1. Seznam hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet Rozpočet obce
9. Žádosti o informace Poskytování informací a příjem podání

Skip to content