Matějovice

Matějovice jsou obdobně jako ostatní části obce součástí moravské enklávy, která se rozkládá mezi 17. a 18. stupněm východní délky a 50. a 51. stupněm severní šířky.

Přírodní zajímavostí obce je Matějovická jeskyně, která je v pískovcové skále. Původní vchod jeskyně je zavalen a v současné době je přístupná uměle proraženým vstupem.

Celkový vzhled krajiny byl do současné polohy vymodelován ledovcovým příkrovem během čtvrtohorních dob ledových. Po ústupu ledovce zůstaly kamenné morény a nánosy písku. Tento materiál byl ledovcem transportován ze severských zemí.

Matějovice jsou ze všech tří sídel obce Rusín nejvíce postiženy úbytkem obyvatel a demolicemi domovního fondu. Domy, které zbyly, jsou často zanedbané, ve špatném stavu. Také volné prázdné plochy (tam, kde zřejmě dříve bývala zástavba) jsou neudržované a postupně zarůstají. Fungující částí sídla je dnes zřejmě jen volně zastavěný areál živočišné výroby v jihovýchodním okraji zastavěného území, který vznikl pozdějšími dostavbami k původnímu hospodářskému dvoru.

Kostel - pamětní deska - Matějovice Kostel - Matějovice

Skip to content