Rozpočet roku 2012

Příjmy Plán
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 300 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze samost.výděl.činnosti 25 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob z kapital. 25 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob 300 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 650 000 Kč
Poplatek za likvidaci komun. Odpadu 72 000 Kč
Poplatek ze psů 3 000 Kč
Správní poplatky 1 000 Kč
Daň z nemovitosti 1 100 000 Kč
Neinv.příjmy, transféry ze stát.rozpočtu 60 000 Kč
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 60 000 Kč
Pěstební činnost 20 000 Kč
Bytové hospodářství 472 000 Kč
Pohřebnictví 1 000 Kč
Komunální služby a územní rozv. 8 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000 Kč
Činnost místní samosprávy 15 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finan. 20 000 Kč
DPH 5 000 Kč
Celkem 3 149 000 Kč
Výdaje Plán
Ozdrav. Hospodářských zvířat 25 000 Kč
Pěstební činnost 50 000 Kč
Vnitřní obchod, služby a cestování 21 000 Kč
Silnice 31 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 1 000 Kč
Pitná voda 380 000 Kč
Základní školy 75 000 Kč
Ostatní záležitosti kultůry 27 000 Kč
Rozhlas, televize 5 000 Kč
Ostatní záležitosti kultůry, církví 112 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 42 000 Kč
Bytové hospodářství 240 000 Kč
Veřejné osvětlení 45 000 Kč
Pohřebnictví 1 000 Kč
Komunální služby a územní rozv. 10 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 150 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 152 000 Kč
Požární ochrana – dobrovolná činnost 14 000 Kč
Zastupitelstvo obce 610 000 Kč
Činnost místní samosprávy 1 018 000 Kč
Platby daní a poplatků 40 000 Kč
Splátky úvěru 100 000 Kč
Celkem 3 149 000 Kč

Skip to content