Rozpočet roku 2011

Příjmy Plán
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 300 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze samost.výděl.činnosti 25 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob z kapital. 25 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob 350 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 650 000 Kč
Poplatek za likvidaci komun. Odpadu 72 000 Kč
Poplatek ze psů 3 000 Kč
Správní poplatky 1 000 Kč
Daň z nemovitosti 500 000 Kč
Neinv.příjmy, transféry ze stát.rozpočtu 70 000 Kč
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 20 000 Kč
Pěstební činnost 20 000 Kč
Bytové hospodářství 502 000 Kč
Pohřebnictví 1 000 Kč
Komunální služby a územní rozv. 10 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000 Kč
Činnost místní samosprávy 15 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finan. 10 000 Kč
Celkem 2 586 000 Kč
Výdaje Plán
Ozdrav. Hospodářských zvířat 15 000 Kč
Pěstební činnost 65 000 Kč
Vnitřní obchod, služby a cestování 26 000 Kč
Silnice 35 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 25 000 Kč
Pitná voda 100 000 Kč
Základní školy 70 000 Kč
Ostatní záležitosti kultůry 15 000 Kč
Rozhlas, televize 5 000 Kč
Ostatní záležitosti kultůry, církví 20 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 75 000 Kč
Bytové hospodářství 300 000 Kč
Veřejné osvětlení 40 000 Kč
Pohřebnictví 1 000 Kč
Komunální služby a územní rozv. 15 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 150 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83 000 Kč
Požární ochrana – dobrovolná činnost 18 000 Kč
Zastupitelstvo obce 583 000 Kč
Činnost místní samosprávy 766 000 Kč
Služby peněžních ústavů 30 000 Kč
Platby daní 49 000 Kč
Splátky úvěru 100 000 Kč
Celkem 2 586 000 Kč

Skip to content