Rozpočet roku 2009

Příjmy Plán
Daňové příjmy 2.151.000,00 Kč
Ostatní zemědělská a potr. činnost 28.000,00 Kč
Pěstební činnost 30.000,00 Kč
Bytové hospodářství 465.000,00 Kč
Pohřebníctví 1.000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 7.000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 83.000,00 Kč
Činnost místní samospravy 10.000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z financování 20.000,00 Kč
Celkem 2.795.000,00 Kč
Výdaje Plán
Pěstební činnost 65.000,00 Kč
Vnitřní obchod, a služby cesto. 55.000,00 Kč
Silnice 20.000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 60.000,00 Kč
Pitná voda 300.000,00 Kč
Základní školy 50.000,00 Kč
Ostatní zaležitosti kultůry 28.000,00 Kč
Rozhlas, televize 9.000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultůry a církví 45.000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 88.000,00 Kč
Bytové hospodářství 360.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 85.000,00 Kč
Pohřebnictví 1.000,00 Kč
Komunální služby a uzemní rozvoj 15.000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 79.000,00 Kč
Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 97.000,00 Kč
Požární ochrana 11.000,00 Kč
Zastupitelstvo obce 583.000,00 Kč
Činnost mistní samosprávy 712.000,00 Kč
Služby peněžních ústavů 32.000,00 Kč
Splátka úvěru 100.000,00 Kč
Celkem 2.795.000,00 Kč

Skip to content