Rozpočet roku 2007

Příjmy Plán
Daňové příjmy 1.497.000,00 Kč
Ostatní zemědělská a potr. činnost 21.000,00 Kč
Pěstební činnost 30.000,00 Kč
Bytové hospodářství 408.000,00 Kč
Pohřebníctví 2.000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 7.000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 40.000,00 Kč
Činnost místní samospravy 21.000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z financování 10.000,00 Kč
Celkem 2.036.000,00 Kč
Výdaje Plán
Pěstební činnost 40.000,00 Kč
Vnitřní obchod, a služby cesto. 2.000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 7.000,00 Kč
Pitná voda 50.000,00 Kč
Základní školy 50.000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultůry 5.000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultůry a církví 25.000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 20.000,00 Kč
Bytové hospodářství 300.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 60.000,00 Kč
Pohřebnictví 1.000,00 Kč
Komunální služby a uzemní rozvoj 10.000,00 Kč
Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 51.000,00 Kč
Požární ochrana 16.000,00 Kč
Zastupitelstvo obce 548.000,00 Kč
Činnost mistní samosprávy 780.000,00 Kč
Pojištění 30.000,00 Kč
Celkem 2.036.000,00 Kč

Skip to content