Meteoradar
P o č a s íPovinné informace

Informace  zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

www.obecrusin.cz

 1. Název ……………………………………………………..  Obec Rusín
 2. Důvod a způsob založení

 Obec Rusín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších  předpisů dnem voleb  do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává  svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura  Samospráva:

 Zastupitelstvo – 5 členů

 Státní správa:

 Radek Bezděčík – starosta,  Karína Ščibravá  – místostarostka

 Ilona Konvičková – účetní

 4. Kontaktní informace

 Obec Rusín

 Rusín 53, Osoblaha 79399

 Kancelář účetní: 554656049 mobil:
 Kancelář starosty: 554656028
 Fax: 554656028
 E-mail: ucetni@obecrusin.cz, starosta@obecrusin.cz(starosta)
 Internet. stránky: www.obecrusin.cz
 4.1. Kontaktní poštovní adresa  Obecní úřad Rusín, Rusín 53, Osoblaha 793 99
 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  Obecní úřad Rusín, Rusín 53, Osoblaha 793 99
 4.3. Úřední hodiny

 Pondělí  7.00 – 17.00 h

 Středa    7.00 – 17.00 h

 4.4. Telefoní čísla  Kancelář účetní : 554656049, Kancelář starosty: 554656028, Fax: 554656028
 4.5. Čísla faxu  Fax: 554656028
 4.6. Adresa webové stránky  www.obecrusin.cz
 4.7. Adresa elektronické podatelny  podatelna@obecrusin.cz
 5. Bankovní spojení  1848156349/0800
 6. IČ  00296309
 7. DIČ  CZ00296309
 8. Dokumeny
 8.1. Seznam hlavních dokumentů  Seznamy hlavních dokumentů
 8.2. Rozpočet  Rozpočet obce
 9. Žádosti o informace  Poskytování informací a příjem podání