Meteoradar
P o č a s íRozpočet roku 2008

Příjmy                                                                                     Plán         
Daňové příjmy 1.947.000,00 Kč
Ostatní zemědělská a potr. činnost 21.000,00 Kč
Pěstební činnost 30.000,00 Kč
Bytové hospodářství 450.000,00 Kč
Pohřebníctví 1.000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 17.000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 44.000,00 Kč
Činnost místní samospravy 10.000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z financování 10.000,00 Kč
Celkem 2.530.000,00 Kč
Výdaje                                                                                    Plán          
Pěstební činnost 55.000,00 Kč
Vnitřní obchod, a služby cesto. 15.000,00 Kč
Silnice 10.000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 10.000,00 Kč
Pitná  voda 60.000,00 Kč
Základní školy 50.000,00 Kč
Ostatní zaležitosti kultůry 13.000,00 Kč
Rozhlas, televize 7.000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultůry a církví 40.000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 85.000,00 Kč
Bytové hospodářství 446.000,00 Kč
Veřejné osvětlení 85.000,00 Kč
Pohřebnictví 1.000,00 Kč
Komunální služby a  uzemní rozvoj 10.000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 50.000,00 Kč
Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 193.000,00 Kč
Požární ochrana 18.000,00 Kč
Zastupitelstvo obce 583.000,00 Kč
Činnost mistní samosprávy 657.000,00 Kč
Služby peněžních ústavů 32.000,00 Kč
Splátka úvěru 110.000,00 Kč
Celkem 2.530.000,00 Kč