Meteoradar
P o č a s íZ kresby katastrální mapy je vidět, že i Rusín příšel o velkou část domovního fondu (Hlavně hosp. objekty, stodoly).
Sídlo mělo zřejmě původně protáhlou oválnou náves, kolem níž byly štíty do ulice seřazeny usedlosti a za nimi stodoly podél záhumenní cesty. Náves byla později zastavěna drobnějšími chalupami.

Tato původní struktura je narušena dvěma novými objekty areálu živočišné výroby bývalého státního statku, které navazují na starší původní „dvůr“ se sýpkou.

Skupina bytových domů se ve východním okraji zastavěného území je už zřejmě mimo historický půdorys obce. U mnoho starších domů se zachovala původní podoba – i budovu bývalého dvora zdobí historizující prvky.

Výraznou a hezkou, z dálky viditelnou dominantou, se stala nová kaple postavená ádají mezinárodní setkání křesťanů z Polska, Německa a Čech více….